ឧបករណ៍វាស់កម្រិត Ultrasonic

  • JEL-400 Series Ultrasonic Level Meter

    ឧបករណ៍វាស់កម្រិត Ultrasonic ស៊េរី JEL-400

    ឧបករណ៍វាស់កម្រិត ultrasonic ស៊េរី JEL-400 គឺជារង្វាស់កម្រិតដែលមិនមានទំនាក់ទំនង តម្លៃទាប និងងាយស្រួលតំឡើង។វា​អនុវត្ត​បច្ចេកវិជ្ជា​អវកាស​ទំនើប​សម្រាប់​ឧស្សាហកម្ម​ចិញ្ចឹមជីវិត​ទូទៅ។មិនដូចរង្វាស់កម្រិតធម្មតាទេ រង្វាស់កម្រិត ultrasonic មានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀត។ផលិតផលគឺប្រើប្រាស់បានយូរ និងប្រើប្រាស់បានយូរ រូបរាងសាមញ្ញ តែមួយ និងអាចទុកចិត្តបានក្នុងមុខងារ។