ឧបករណ៍វាស់កម្រិត Submersible

  • JEL-300 Series Submersible Level Meter

    ឧបករណ៍វាស់កម្រិត Submersible ស៊េរី JEL-300

    ឧបករណ៍បញ្ជូនកម្រិត submersible ស៊េរី JEL-300 គឺជាឧបករណ៍បញ្ជូនកម្រិត submersible ដែលមានស្ថេរភាពខ្ពស់ ដែលអាចទុកចិត្តបាន និងបិទជិតយ៉ាងពេញលេញ។ឧបករណ៍បញ្ជូនកម្រិតស៊េរី JEL-300 មានទំហំតូច និងមានទម្ងន់ស្រាល និងមានស្ថេរភាព។វាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់កម្រិតរាវសម្រាប់កម្មវិធីជាច្រើនក្នុងផ្នែកលោហធាតុ ការជីកយករ៉ែ សារធាតុគីមី ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់។