ឧបករណ៍វាស់កម្រិតរ៉ាដា

  • JEL-200 Radar Level Meter Brouchure

    ខិត្តប័ណ្ណវាស់កម្រិតរ៉ាដា JEL-200

    ឧបករណ៍វាស់កម្រិតរ៉ាដាស៊េរី JEL-200 បានទទួលយកឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារ៉ាដាប្រេកង់ខ្ពស់ 26G (80G) ដែលជួររង្វាស់អតិបរមាអាចឡើងដល់ 10 ម៉ែត្រ។អង់តែនត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរសម្រាប់ដំណើរការបន្ថែមទៀត មីក្រូដំណើរការលឿនថ្មីមានល្បឿនលឿនជាងមុន និងប្រសិទ្ធភាពអាចធ្វើការវិភាគសញ្ញា ឧបករណ៍អាចប្រើសម្រាប់រ៉េអាក់ទ័រ ស៊ីឡូរឹង និងបរិយាកាសវាស់វែងស្មុគស្មាញ។