ឧបករណ៍បញ្ជូនសម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែល

  • JEP-200 Series Differential Pressure Transmitter

    ឧបករណ៍បញ្ជូនសម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែលស៊េរី JEP-200

    ឧបករណ៍បញ្ជូនសម្ពាធស៊េរី JEP-200 ប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធសមត្ថភាពដែកដែលឆ្លងកាត់សៀគ្វីបង្កើនភាពជឿជាក់ខ្ពស់ និងសំណងសីតុណ្ហភាពច្បាស់លាស់។

    បំលែងសម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃឧបករណ៍ផ្ទុកដែលបានវាស់ទៅជាសញ្ញាអគ្គិសនីស្តង់ដារ និងបង្ហាញតម្លៃ។ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាគុណភាពខ្ពស់ និងដំណើរការដំឡើងដ៏ល្អឥតខ្ចោះធានា។