ទែម៉ូម៉ែត្រ Bimetal

  • JET-300 Industry Bimetal Thermometer

    ទែម៉ូម៉ែត្រ Bimetal ឧស្សាហកម្ម JET-300

    ទែម៉ូម៉ែត្រ bimetallic JET-300 គឺជាឧបករណ៍វាស់សីតុណ្ហភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលផ្តល់នូវភាពជឿជាក់ពិសេស។ជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ការអានសីតុណ្ហភាពត្រឹមត្រូវ។

    ទែម៉ូម៉ែត្រ Bimetallic ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងឧបករណ៍លំនៅដ្ឋានដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឡ និងឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មដូចជាម៉ាស៊ីនកម្តៅ ខ្សែភ្លើង រោងចក្រចម្រាញ់ជាដើម។ ពួកវាជាវិធីសាមញ្ញ ប្រើប្រាស់បានយូរ និងសន្សំសំចៃក្នុងការវាស់សីតុណ្ហភាព។