ម៉ូឌុលបញ្ជូនសីតុណ្ហភាព

  • Temperature Transmitter Module

    ម៉ូឌុលបញ្ជូនសីតុណ្ហភាព

    ភារកិច្ចនៃឧបករណ៍បញ្ជូនសីតុណ្ហភាពគឺដើម្បីបំលែងសញ្ញាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទៅជាសញ្ញាដែលមានស្ថេរភាពនិងស្តង់ដារ។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឧបករណ៍បញ្ជូនទំនើបដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលមានច្រើនជាងនេះទៅទៀត៖ ពួកគេមានភាពឆ្លាតវៃ បត់បែន និងផ្តល់នូវភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាស់វែងខ្ពស់។ពួកវាជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃខ្សែសង្វាក់រង្វាស់ដែលមានសមត្ថភាពធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងដំណើរការរបស់អ្នក។