ឧបករណ៍បញ្ជូនសម្ពាធបង្រួម

  • JEP-500 Series Compact Pressure Transmitter

    ឧបករណ៍បញ្ជូនសម្ពាធបង្រួមស៊េរី JEP-500

    JEP-500 គឺជាឧបករណ៍បញ្ជូនសម្ពាធបង្រួមសម្រាប់វាស់សម្ពាធដាច់ខាត និងរង្វាស់នៃឧស្ម័ន និងអង្គធាតុរាវ។ឧបករណ៍បញ្ជូនសម្ពាធគឺជាឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតសម្រាប់កម្មវិធីសម្ពាធដំណើរការសាមញ្ញ (ឧ. ការត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនបូម ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ឬម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀត) ក៏ដូចជាការវាស់កម្រិតសន្ទនីយស្តាទិចនៅក្នុងកប៉ាល់បើកចំហដែលតម្រូវឱ្យមានការដំឡើងសន្សំសំចៃអវកាស។