ទែម៉ូកូបបល

  • JET-100 Series General Industry Thermocouple

    JET-100 ស៊េរី Thermocouple ឧស្សាហកម្មទូទៅ

    Thermocouple មានគុណសម្បត្តិដូចជាវិសាលភាពធំទូលាយនៃការវាស់សីតុណ្ហភាព ទ្រព្យសម្បត្តិកម្តៅមានស្ថេរភាព រចនាសម្ព័នសាមញ្ញ សញ្ញាដែលអាចរកបានសម្រាប់ចម្ងាយឆ្ងាយ និងតម្លៃទាប។

    វាចាំបាច់ក្នុងការជ្រើសរើសសម្ភារៈ thermocouple និងបំពង់ការពារនៃប្រភេទផ្សេងៗគ្នាស្របតាមតម្រូវការនៃជួរសីតុណ្ហភាពខុសៗគ្នានិងបរិយាកាសកម្មវិធី។