ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

សិក្ខាសាលា

workshop4
workshop2
workshop1
workshop3

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

Material inspection

ការត្រួតពិនិត្យសម្ភារៈ

Aging test

ការធ្វើតេស្តភាពចាស់

Chip test

ការធ្វើតេស្តបន្ទះឈីប

ឃ្លាំងភស្តុភារ

Industries

ឧស្សាហកម្ម

Package

កញ្ចប់

Logistics

ភស្តុភារ

ពិព័រណ៍

Exhibition